Contacte

Direcció: Maite Fruitós.

Llicenciada en Ciències de la Informació-Publicitat i Relacions Públiques, per la UAB de Barcelona (Espanya), desenvolupo la meva tasca professional dins d’aquest sector durant més de 17 anys.

Després de molts anys d’estudis en el camp de la Naturopatia, Medicines Energètiques, Tècniques de Relaxació i Meditació i Arts marcials internes, a finals dels anys 90, dono un gir total a la meva carrera i inicio la meva trajectòria en l’àmbit del Creixement Personal,  dedicant la major part del meu temps a l’ensenyament i difusió d’aquestes disciplines i tècniques orientals.

Molt interessada per la Numerologia Tàntrica com a treball personal d’auto-coneixement, ben aviat vaig passar a considerar-la una eficaç eina d’ajuda en el meu treball, per arribar a comprendre i entendre més fàcilment les necessitats dels meus alumnes.

Em vaig endinsar en profunditat en aquesta disciplina estudiant amb Krishna, Maria Lapuente, famosa numerològa tàntrica, segons el mestre Yogui Bhajan, autora d’importants llibres de Numerologia i difusora d’aquesta ciència mil·lenària a Occident, al costat de Gurudass Singh Khalsa.

Actualment  imparteixo tallers i seminaris per a totes aquelles persones que desitgin introduir-se en aquesta disciplina.

Per informar-te dels tallers que va fent durant l’any, pots contactar amb mi, escrivint-me a: maitefruitos@gmail.com.

També visitant la meva pàgina d’activitats